MINISTRANCI

MINISTRANCI

Ministrant (łac.  służyć, posługiwać, pomagać) -to osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci są wiernymi świeckimi, którzy po okresie przygotowawczym zostają uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Lektor – to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy.

Regulamin LSO Jankowa:

 1. Do LSO mogą należeć wyłącznie ochrzczeni chłopcy, którzy wyrazili chęć służenia Bogu w Kościele.
 2. Uczestnictwo w LSO jest wyróżnieniem i nagrodą dla tych chłopców, którzy wzorowo i aktywnie uczestniczą w katechizacji i odznaczają się wzorową posawą religijną.
 3. Służba przy ołtarzu domaga się od ministrantów i lektorów odpowiedniego zachowania, przestrzegania zasad kultury oraz Bożych przykazań nie tylko w kościele, ale także w domu, szkole i w każdym innym miejscu.
 4. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do takiego życia, by zawsze mogli przyjmować podczas Mszy św. Komunie św. Zachęca się, aby przystępowali do spowiedzi co najmniej raz w miesiącu.
 5. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zbiórkach oraz służeniach w wyznaczone dni.
 6. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do skromnego i czystego ubioru. Wypada, aby w każdy Dzień Pański i inne uroczystości przyjść do kościoła w odświętnym stroju. Zakazane jest służenie w sandałach, krótkich spodniach, dresach, zalecane koszule lub koszulki z kołnierzykiem.
 7. Wszyscy ministranci i lektorzy powinni, na wzór św. Jana Pawła II, zawsze trzymać w kościele złożone ręce. trzeba więc, aby ręce i paznokcie były czyste.
 8. Zakazuje się: żelowania włosów, noszenia bransoletek na rękach niemających nic wspólnego z wiarą i życiem chrześcijan.
 9. Za wzorową służbę przy ołtarzu, systematycznie uczęszczanie na służenia i zbiórki ministranci i lektorzy zdobywają punkty.
 10. Za nie przestrzeganie powyższych zasad oraz niewłaściwą służbę przy ołtarzu ministranci otrzymują punkty ujemne.
 11. za ujemne punkty lub rażące łamanie regulaminu grożą następujące kary:
 • Upomnienie ustne Księdza Proboszcza lub opiekuna ministrantów i lektorów.
 • Rozmowa z rodzicami.
 • Zawieszenie w służeniu.
 • Skreślenie z listy ministrantów i lektorów.

System punktacji za służenia:

 1. Służenie obowiązkowe – 1 pkt
 2. Służenie nadobowiązkowe – 2 pkt
 3. Służenie na ślubie, pogrzebie – 3 pkt
 4. Nieobecność – (-2) pkt
 5. Nieprzestrzeganie zasad – od -1 pkt do -30 pkt