Bierzmowanie

Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” Dnia 7 maja 2023 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30, ksiądz biskup Artur Ważny udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży z naszej parafii. Młodzi chrześcijanie stali się dojrzałymi i otrzymali „pieczęć Ducha Świętego”. Przed nimi niełatwe zadanie bycia świadkiem Jezusa, ponieważ „być naznaczonym…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Wizytacja Biskupia – przywitanie ks. bp. Artura Ważnego

Wizytacja Biskupia – przywitanie ks. bp. Artura Ważnego

Każda parafia co 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się poznać jej kondycję materialną, sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne. Celem wizytacji było również udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej miejscowości. Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Najpierw przybyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, którzy podsumowali sprawy katechetyczne, sprawy ekonomiczno – gospodarcze w parafii. Sporządzone protokoły zawierające odpowiednie wnioski zostały przekazane Księdzu Biskupowi. Wizytacja Biskupia (kanoniczna)…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Termomodernizacja stropu i ścian

Termomodernizacja stropu i ścian

Zrealizowano kolejny etap docieplania stropów. Ocieplenie stropu i ścian było koniecznym krokiem do wykonania przed malowaniem wnętrza świątyni. Termoizolacja zapobiegnie przemarzaniu ścian i stropów, którego efektem są wilgotne plamy na tynkach i naloty bakteryjne. Na poddaszu ocieplone zostały skosy nad nawami bocznymi wraz ze ścianami do samego dachu oraz strop w kaplicy bocznej i pomieszczeniu przy zakrystii, gdzie wykonano również wylewkę na powierzchni 12 m2.  Ocieplono łącznie 320 m2 powierzchni. Prace budowlane wraz z materiałem wyniosły 29 800,00 złotych. Cała…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Wielkanocny Poniedziałek – „jak w Katedrze”

Wielkanocny Poniedziałek – „jak w Katedrze”

Dzisiejszej Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Grzegorz Gut, który modlił się w intencji swoich rodziców – Elżbiety i Ryszarda Gut z okazji jubileuszu 40 – lecia małżeństwa. Ksiądz Proboszcz Piotr Pośliński wraz z Proboszczem Parafii w Szalowej księdzem Mieczysławem Górskim koncelebrowali Mszę Świętą chrzcielną w intencji ochrzczonej Lilianny Rity. Na święta do rodziny przyjechał również kleryk Hubert Stański, który jak zawsze uczestniczył w posługiwaniu przy sprawowaniu Mszy Świętej. W ostatnim czasie brat kleryk Hubert przyjął posługę akolitatu dlatego dzisiaj, po…

Czytaj więcej Czytaj więcej