Wypominki

Wypominki

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani” (2 Mach 12,46)

WYPOMINKI CAŁOROCZNE
2021/2022

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze: Księża Biskupi Tarnowscy, Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz Ks. Arcybiskup Józef Życiński, Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Ks. bp Piotr Bednarczyk, Ks. bp Józef Gucwa, Ks. Jan Czuba,  Ks. Waldemar Durda, Ks. Ryszard Łątka Ks. Leszek Kozioł  Ks. Józef Wierzbicki, Ks. Józef  Przybycień, Ks. Jan Kipiel, Ks. Jan Kurek, Ks. Stanisław Chrzan, Ks. Józef Pyrek, Ks. Henryk Szmulewicz Ks. Stanisław Gołyźniak, Ks. Jan Kipiel, Ojciec Jezuita Jan Abram oraz wierni zmarli:

I

Irena Franciszek Pośliński, Dorota Fedko, Małgorzata Cieciura, Maria Marcin Krystyna Leszek Waleria Stanisław Helena Tadeusz  Pośliński, Jan Albina Jerzy Maria Andrzej, Kazimierz Ruchała, +++ z rodziny Trendlów, Piotr Małgorzata Cygan, Józef Michalina Opyd; Jan syn Stanisław Bogusz, Danuta Michalik, Bernardyna Zagórska; Maria Stanisław Langer, Maria Stanisława Hałaj;  Elżbieta Forczek, Jan Genowefa Forczek; Władysław Wąsik, Melania Karol Wąsik, Kazimiera Stanisław Wojtaczka, Małgorzata Bernasiewicz; Helena Emilia Jan Józef Ślipek, Łukasz Wąs; Stanisław Stachura, Zofia Józef Forczek, Bożena Paweł Izakowicz; Jan syn Stanisław Bogusz, Roman Wojtaczka; Piotr Emilia Ślipek, Michał Stanisława Gryzło, Jan Władysława Antoni Kricz, Jan Maria Zachajko; Józefa Michał Janik, Helena Józef Apriasz; Brygida Jan Andrzej Pietrucha; Bolesław Tubek, +++ z rodziny Brożyna, +++ z rodziny Tubek, Genowefa Stanisław Górski; Irena Władysław Nowak syn Marian i Ewa Czesław, Katarzyna Józef Łacny, Marzena Kruczek, Stanisława Krupka; Jan Zięba, +++ z rodziny Górskich; Jan Stanisław Bogusz, Maria Stanisław Wojtaczka syn Roman; Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz, Antoni Piszczek Edward Zięba;

 II

Józef Maria Jan Emilia Stanisław Halina Wąs, Łukasz Wąs, Michał Maria Jerzy Zbigniew Król, Wojciech Czesław Józef Stanisław Król, Józef Weronika Wojtaczka, Leokadia Józef  Tarasek, Stefan Wojtaczka, Eugenia Diaczek, Adam Wąsik, Józef Stokłosa; Marian Irena Władysław Michał Katarzyna Nowak, Katarzyna Józef Łacny, Anna Wojciech Święs, Emilia Józef Ryszard Gucwa, Rozalia Franciszek Brończyk, Jadwiga Karolina Bajorski, +++ z rodzin Mazurkiewicz i Smołkowskich; Władysław Kruczek, Maria Władysław Kruczek Waleria Władysław Kawczyński, Marian Emilia Święs, Ks. Jan Nowak; Janina Zofia Stanisław Władysław Piszczek; Paulina Karol Nowak, Marta Mieczysław Chorąży, Bronisława Józef Zięba, Zbigniew Gilski; Jan Genowefa Górska, Wojciech Tekla Forczek Maria Forczek, Jan Janina Gut, Barbara Dziedzic, Irena Stanisława Forczek; Jan Beduch, Wiktoria Turkiewicz, Janina Rodak, Zofia Józef Król; Elżbieta Stanisław Fyda i jego rodzice Aniela Jan Gryzło i ich syn Roman z żoną; Piotr Górski,Wojciech Tekla Maria Irena Forczek, Emilia Bilska, Jan Gryzło; Jan Sarkowicz, Czesława Władysław Sarkowicz, Krystyna Kuch, Emilia Paweł Czesław Liszka; Roman Król, Marian Stanisław Mucha, Ludwika Stanisław Gryzło, Lech Bogusz, Marian Mucha, Stefan Król; Anna Józef Nowak, Maria Jan Jurek, Maria Jan Władysław Stanisław Wojtaczka, Zygmunt Janusz Jerzy Semla, Magdalena Józef Ligęza, Karolina Artur Łukasik, Władysława Król, Jan Bućko;

 III

Antoni Gucfa, Jakub Wiktoria Michalik, Jan Maria Turek, Jan Baran, Władysław Aniela Gucfa, Elżbieta Lisik; Stanisław Helena Bogusława Nowak, Stanisław Wanda Zieleń, Jan Maria Bogdan Cwajna, Zbigniew Szafrański; Wanda Bolesław Jan Ćwikła, Jan Bogdan Skrzypek, Maria Władysław Pawlak; Zofia Mucha, Helena Michał Górski, Maria Mucha, Krystyna Szełęga, Maria Stanisław Mucha; Zofia Adam Jan Roman Anna Rak, Krystyna Golonka, Stanisław Radzik; Irena Władysław Marian Władysław Nowak, Julia Stanisław Jan Józef Kurzawa, Maria Michał Gadzina, Zofia Tadeusz Gurbisz, Genowefa Mieczysław Olszewscy, Ludwik Olszewski; Zofia Forczek, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Kazimiera Franciszek Gucwa, Michał Chronowski; Maria Michał Król, Kazimierz Migacz, Maria Edward Migacz, Łukasz Wąs, Zbigniew Król i wujków z rodziny Król, Stefania Jan Stokłosa, Helena Wojtaczka; Andrzej Maria Sus, Antoni Gniadek; Maria Paweł Piotr Fryderyk Nosal; Zofia Jan Zbigniew Ciwiński; Lidia Rozalia Antoni Janik, Katarzyna Cecylia Synowiec, Helena Tadeusz Olechny; Jan Ewa Jamróz, Emilia Rutkowska Jan Józefa Łatka, Maria Gnoińska; Anna Wawrzyniec Stachura, Teresa Czesław Stachura Jan Kazimierz Bodziarczyk; Teresa Markiewicz, Jan Zięba, +++ Ziębów Babiczów Markiewiczów; Maria Stanisław Słowik, Tadeusz Słowik, Jan Wójcik; Zofia Mieczysław Oratowski; Franciszek Semla, Kunegunda Józef Semla, Stanisław Zofia Jan Szwarga, oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Anna Stanisław Kurowski, Maria Stanisław Hankus; Stanisław Krok, Andrzej Kurek, Tomasz Elżbieta Józef Libront;

 IV

Jan Semla Stanisław Ludwika Tarasek; Józef Józefa Ligęza, Alicja Piotr Stanisław Kwarciński, Ks. Józef Pyrek, Kazimierz  Kwarciński, Daniel Zieleń,  Marian Wielgus +++ w czyśćcu cierpiące; Eugeniusz Lesiak, Maria Gargula, Wojciech i Stefan Gargula; Jakub Rozalia Jan Helena Stanisław Mika, Maria Pikul, Waldemar Kosowski, Anna Antoni Basiaga; Anna Czesława Czesław Szczepanek, Anna Ludwik Wanda Stachura, Maria Kołodziej; Józef Maria Abram, Teresa Siedlarz; Alojzy Wieszchałka, +++ z rodzin Wieszchałka, Hutka, Ditman, Niemczyk; Władysław Emilia Semla, Wawrzyniec Zofia Semla, Stanisław Stefania  Jan Szczepanek; Zofia Edward Gryzło, Adela, Marian Szczepanek; Janina Jan Urbanek, Janina Franciszek Dziedziak, Stanisław Łatka; Jan Szura, Kazimiera Śliwa, Janina Kruczek, Zofia Kurzawa; Adela Michał Ligęza, Sylwester Zbigniew Ligęza, Irena Radziak, Bronisław Funk; Janina Stanisław Wiesław Forczek, Anna Lucjan Wacław Jerzy Rudolphi; Józef Eugenia Jan Jadwiga Gryzło, Zofia Paweł Mól; Stefan Helena Wojtaczka;  Piotr Andrzej Stanisław Stachura, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Ks. Józef Pyrek, Zofia Cyryl Antosz, Aniela Piotr Jan Semla, Marian Abram, Józefa Mucha; Czesława Józef Zofia Tarasek, Kazimiera Budzyn, Michalina Alojzy Józef Głąb, Janina Feliks Domagała; Józef Janina Kandela, Jan Zięba, +++ z rodziny Mocarnych i Tarasków; Genowefa Henryk Zięba; Krystyna Rosiek; Grażyna Piotr Semla, Stanisława Józef Semla, Maria Semla; Paweł Bronisława Rojek,  Piotr Władysława  Rojek, Wojciech Władysława Rosiek;

 V

Kazimierz Kwarciński, Daniel Zieleń, Alicja Piotr Stanisław Kwarciński, Ks. Józef Pyrek; Helena Antoni Szura, Czesława Eugeniusz Małgorzata Tubek, Jan Helena Maria Józef  Kwarciński; Zofia Forczek, Rozalia Leon Gryzło, +++ z rodziny Gryzło, Zofia Jan Forczek +++ z rodziny Forczek; Eugeniusz Rosiek Wojciech Władysława Rosiek, Stanisław Zofia Gryzło, Jacek Kura; Jan Krystyna Stanisław Kasprzyk; Zdzisław Stanisław Maria Górkowscy, Jan Król, Michalina Stanisław Tokarz, Franciszek Łukasik, Franciszek Pancerz; Zofia Paweł Mól, Aniela Michał Sylwester Zbigniew Ligęza Irena Adam Radziak; Antoni Stanisław Łucja Gniadek, Andrzej Katarzyna Langer; Piotr Andrzej  Stanisław Stachura Ludwika Franciszek Stachura Helena Antoni Szura; Krystyna Stanisław Wojtaczka, Aniela Eugeniusz Wojtaczka, Zofia Jan Ciwińscy, Maria Piotr Nowak, Józef Gajewski; Paweł Genowefa Andrzej Abram, Aleksander Podobiński; Zofia Cyryl Antosz, Marian Benedykt Szczepanek; Michalina Alojzy Józef Głąb, Maria Stanisław Mucha, Ludwika Tarasek; Jan Helena Ligęza, Tadeusz Kazimierz Rosiek; Mieczysław Robert Wojtaczka, Grażyna Semla, Stefan Semla, Franciszka Jan Semla, Jania Jan Kwarciński; Władysław Rodak Wiktoria Józef Urbanek; Maria Józef Abram, Teresa Siedlarz, Piotr Andrzej Stanisław Stachura; Kazimierz Kwarciński, Helena Krystyna Jan Szwarga, Łukasz Ojczyk; Alicja Lech Bogusz; Marian Stefania Stanisław Jachowicz, Genowefa Józef Miczołek; Andrzej Jamróz;

 VI

Ks. Józef Pyrek, Helena Stanisław Józef Leokadia Aleksander Jan Tarasek, Janina Stanisław Kulig, Maria Józef Sarkowicz, Emilia Piotr Ślipek, Stanisława Marek Skrzypczak, Genowefa Waldemar Jarek Hajdas, Zofia Władysław Aleksander Klimek; Maria Jan Władysław Stanisław Wojtaczka, Michalina Stanisław Kwarciński, Halina Zięba; Stanisław Alicja Piotr Kazimierz Kwarciński, Daniel Zieleń; Stanisław Piotr Semla, Grażyna Semla, Maria Józef Semla, Władysław Jan Semla, Maria Jan Langer syn Władysław, Władysław Nowak, Helena Józef Apriasz, Józefa Michał Janik, Józef Janik syn Rafał; Maria Stefan Obrzut; Kazimiera Józef Martuszewski, Stanisław Falisz, Maria Forczek; Zofia Forczek, Wanda Bolesław Jan Ćwikła; Zofia Józef Kipiel, Ks. Jan Kipiel, Stanisław Tarasek, Helena Paweł Tarasek, Stefania Eugeniusz Langer, Mariusz Libront, Kazimierz Nosal; Maria Jan Kwarciński, Czesława Eugeniusz Tubek, Krystyna Woźniczka; Leokadia Józef Tarasek, Alfred Jamróz, Maria Władysław Kulinowski, Jan Zofia Jamróz, Marek Grabowski, Maria Andrzej Mróz; Janina Jan Mituś, Maria Julian Mituś; Bożena Izakowić, Paweł Maria Izakowić; Teresa Józef Forczek, Maria Piękoś, Zofia Władysław Wrona; Paweł Semla, Zofia Franciszek Chramęga,+++ z rodziny Chramęga, Genowefa Jan Górski; Maria Paweł Fryderyk Piotr Nosal; Kazimiera Budzyn, Aniela Władysław Budzyn; Aleksandra Jan Tarasek, Kazimierz Zofia Janik, Józef Maria Tarasek, Stanisław Helena Tarasek, Józef Maria Sarkowicz, Marek Stanisława Skrzypczak, Waldemar Genowefa Hajdas, Władysław Tarasek;

VII

Czesława Czesław Szczepanek, Maria Franciszek Semla, Krystyna Stanisław Iskra;  Irena Adam Radziak, Zbigniew Ligęza; Krystyna Stanisław Wojtaczka, Stanisław Jurek, Paweł Wojtaczka, Filomena Nowak, Maria Jan Jurek; Salomea Andrzej Abram, Ojciec Jezuita Jan Abram, Jadwiga Józef Grądalski, Apolonia Andrzej Grądalski, Katarzyna Aleksander Mruk; Apolonia Mieczysław Gryzło, Zofia Stanisław Gryzło, Ludwika  Paweł Czesław Myśliwiec; Janina Myśliwiec Halina Zięba, Ludwika Paweł Czesław Myśliwiec, +++ Kurzawa i dusze nie mające znikąd ratunku; Andrzej Abram, Paweł Genowefa Abram, Jan Maria Turek, Maria Szczakowska; Barbara Jan Forczek, Ewa Czesław Kruczek; Zofia Cyryl Antosz +++ z rodziny; Zofia Julia Władysław Tadeusz Kurzawa, Władysława Józef  Zbigniew Kopka, Tadeusz  Leśko, Stanisław Bogdan  Włodarz, Stanisław Falisz; Józef Maria Michał Ryszard Michał Gajewski, Krystyna Stanisław Wojtaczka, Karolina Zięba, Mieczysław; Aniela Piotr Semla, Józefa Tarasek, Janina Jan Maria Franciszek Kamila Józef  Kwarciński, Zofia Iwanow Kwarcińska; Cecylia Forczek, Zdzisław Stanisław Forczek; Maria Stanisław Górkowski, Ludwika Jan Janina Sus; Antoni Wanda Władysław Edward Walawski, Aniela Kazimiera Władysław Budzyn, +++ z rodziny Budzyn, Gryzło, Rosiek, Solarz, Gargula, Szczepanek; Zofia Forczek, Bolesław Tubek, Danuta Stanisław Forczek, Zofia Martuszewska; Jan Helena Józef Tarasek; Stanisława Tadeusz Olchawski;

 VIII

Jadwiga Stanisław Gryzło Urszula Gryzło Helena Jan Gryzło Janina Myśliwiec, Halina Zięba; Czesław Czesława Szczepanek,Tadeusz Kazimierz Rosiek, Krystyna Rosiek; Maria Jan Turek, Ludwika Józef Ślipek, Paweł Semla; Bronisława Julia Piszczek, Stefania Ignacy Stanisław Krok, Czesław Ewa Dariusz Krystyna Marzena Kruczek, Władysław Wiktoria Marek Grzegorz Marta Gogola, Stanisław Adam Mruk; Helena Henryk Górski, Ludwika Michał Łątka, Henryka Kołodziejczyk, Krzysztof Górski; Franciszek Maria Potok, Bronisław Katarzyna Garbowski, Jan Maria Wszołek, Zdzisław Garbowski, Stanisław Garbowski, Janina Stec; Stanisława Jan Lach, Jakub Wojtaczka; Jan Semla, Jan Julia Kwarcińscy, Józefa Tarasek; Maria Jan Ćwikła, Jan Smoszna, Leon Ustianowski, Wilhelm Łabuda, Bronisława Myśliwiec, Halina Józef Ćwikła; Kazimierz Nosal, Mariusz Libront, Józef Zofia Kipiel, Janina Jakub Józef Jan Antoni Zięba, Stanisław Tarasek; Maria Jan Szczepanek, Janina Mituś, Maria Czesław Dębosz; Stefania Stanisław Jan Szczepanek, Kazimierz Tadeusz Krystyna Rosiek, Bożena Warzecha; Stanisława Aleksander Wojtaczka, Katarzyna Leon Wojtaczka, Andrzej Gad; Jan Weronika Krystyna Wojtaczka, Anna Wojciech Kwarciński, Kazimierz Tadeusz Rosiek; Mieczysław Zofia Stanisława Tadeusz Helena Kwarcińscy; Stanisława Piotr Semla, Jan Maria Langer, Józef Maria Semla, Grażyna Semla, Kazimierz Nosal, Mariusz Libront, Władysław Nowak; Maria Józef Witek; Damian Forczek, Stefania Franciszek Rembiasz; Wiesława Szczepanik, Stefan Zofia Zięba, Helena Maria Władysław Tarasek;

 

NOTKA INFORMACYJNA
 „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”