Wypominki

Wypominki

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani” (2 Mach 12,46)

WYPOMINKI CAŁOROCZNE
2020/2021

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze: Księża Biskupi Tarnowscy, Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz Ks. Arcybiskup Józef Życiński, Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Ks. bp Piotr Bednarczyk, Ks. bp Józef Gucwa, Ks. Jan Czuba,  Ks. Waldemar Durda, Ks. Ryszard Łątka Ks. Leszek Kozioł, Ks. Józef Wierzbicki, Ks. Józef Przybycień, Ks. Jan Kipiel, Ks. Jan Kurek, Ks. Stanisław Chrzan, Ks. Henryk Szmulewicz, Ks. Stanisław Gołyźniak, Ks. Jan Kipiel, Ojciec Jezuita Jan Abram, Ks. Józef Pyrek, oraz wierni zmarli:

I

Irena Franciszek Pośliński, Dorota Fedko, Małgorzata Cieciura, Maria Marcin Krystyna Leszek Waleria Stanisław Helena Tadeusz  Pośliński, Jan Albina Jerzy Andrzej, Kazimierz Ruchała, +++ z rodziny Trendlów, Piotr Małgorzata Cygan, Józef Michalina Opyd; Bolesław Tubek, Józefa Andrzej Brożyna, Genowefa Stanisław Górski, Helena Władysław Tubek; Jan Bogusz, Danuta Michalik; Józef Maria Jan Emilia Stanisław Halina Wąs, Łukasz Wąs, Michał Maria Jerzy Zbigniew Król, Józef Weronika Wojtaczka, Adam Wąsik; Leokadia Józef Tarasek, Eugenia Diaczek, Józef Stokłosa; Lidia Antoni Janik, Zofia Stanisław Maria Jan Mucha; Melania Karol Wąsik, Władysław Wąsik, Stanisław Kazimiera Wojtaczka; Jan Bogusz, Maria Stanisław Wojtaczka syn Roman; Stefan Klaudia Semla; Antoni Gniadek, Zofia Paweł Mól; Jan Zięba +++ z rodziny Górskich; Aniela Michał Ligęza, Sylwester Zbigniew Ligęza, Irena Radziak, Bronisław Funk; Piotr Emilia Ślipek, Jan Antoni Władysław Kricz, Michał Stanisław Gryzło, Jan Maria Zachajko; Zbigniew Ligęza, Irena Adam Radziak;  Marian Irena Władysław Katarzyna Michał Nowak, Anna Wojciech Święs, Katarzyna Józef Łacny, Józef Ryszard Gucwa, Rozalia Franciszek Brończyk, Jadwiga Karolina Bajorski;

II

Paulina Karol Nowak, Marta Mieczysław Chorąży, Bronisława Józef Zięba, Jan Stępień, Zbigniew Gilski; Eugeniusz Rosiek, Wojciech Władysława Rosiek, Stanisław Zofia Gryzło, Jacek Kura; Stanisław Stachura, Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz; Stefan Helena Wojtaczka; Artur Karolina Łukasik, Józef Magdalena Ligęza, Jan Bućko, Władysław Król; Piotr Andrzej Stanisław Stachura, Ludwika Franciszek Stachura, Helena Antoni Szura; Jan Krystyna Stanisław Kasprzyk; Jan Czesława Władysław Sarkowicz, Krystyna Kuch z  domu Sarkowicz, Emilia Paweł Czesław Liszka; Anna Czesław Czesława Szczepanek, Anna Wanda Ludwika Stachura, Maria Kołodziej; Helena Henryk Górski, Ludwika Michał Łątka i zmarli z tych rodzin; Zofia Edward Gryzło, Adela Marian Szczepanek; Maria Jan Ćwikła, Jan Smoszna, Leon Ustianowski, Wilhelm Łabuda, Bronisław Myśliwiec, Halina Józef Ćwikła; Ks. Jan Kipiel, Zofia Józef Kipiel, Stanisław Tarasek, Helena Paweł Tarasek, Stefania Eugeniusz Langer, Janina Jakub Zięba, Kazimierz Nosal, Mariusz Libront; Lucjan Anna Rudolphi, Wacław Jerzy Rudolphi, Janina Stanisław Wiesław Forczek; Maria Jan Władysław Stanisław Wojtaczka, Zygmunt Janusz Jerzy Semla; Zofia Mucha, Maria Mucha;

III

Marian Władysław Irena Nowak, Józef  Ryszard Gucwa, Kazimierz Adam Zofia Nosal, Jakub Janina Zięba, Mariusz Libront; Maria Paweł Piotr Fryderyk Nosal; Irena Władysław Marian syn Władysław Nowak, Ewa Czesław Kruczek, Katarzyna Józef  Łacny, Marzena Kruczek; Zofia Paweł Mól; Józef Maria Michał Gajewski, Krystyna Wojtaczka, Karolina Zięba, Tadeusz Pociecha; Paweł Semla, Zofia Franciszek Chramęga, +++ z rodziny Chramęga, Genowefa Jan Górski; Teresa Markiewicz, Jan Zięba,+++ z rodziny Górskich, Ziębów Babiczów, Markiewiczów; Maria Józef Abram, Teresa Siedlarz, Piotr Andrzej Stanisław Stachura; Genowefa Paweł Andrzej Abram, Aleksander Podobiński; Józef Eugenia Gryzło, Jan Jadwiga Gryzło; Józef Maria Abram, Teresa Siedlarz;  Zofia Forczek, Wanda Bolesław Jan Ćwikła;  Maria Jan Kwarciński, Czesława Eugeniusz Tubek, Krystyna Woźniczka; Anna Józef Nowak, Maria Jurek; Piotr Górski, Wojciech Tekla Maria Irena Forczek, Emilia Bilińska, Genowefa Górska, Jan Gryzło; Brygida Jan Andrzej Pietrucha; Zofia Adam Jan Roman Rak, Krystyna Golonka; Maria Jan Szczepanek, Janina Mituś, Maria Czesław Dębosz; Maria Józef Witek; Antoni Stanisław Łucja Gniadek, Andrzej Katarzyna Langer; Kazimiera Józef  Martuszewski, Stanisław Falisz, Maria Forczek;

IV

Genowefa Henryk Zięba; Zofia Paweł Mól, Aniela Michał Sylwester Zbigniew Ligęza, Irena Adam Radziak, Józef Mituś; Czesława Czesław Szczepanek, Maria Franciszek Semla, Krystyna Iskra, Zofia Anna Władysław Piwowar; Julian Maria Mituś, Jan Janina Mituś; Franciszek Józef Kunegunda Semla, Stanisław Zofia Jan Szwarga, oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Roman Król, Maria Stanisław Mucha, Ludwika Stanisław Gryzło, Lech Bogusz; Czesława Czesław Szczepanek, Tadeusz Kazimierz Rosiek; Maria Andrzej Sus, Antoni Gniadek; Irena Władysław Marian Władysław Nowak, Julia Stanisław Jan Józef Kurzawa, Genowefa Olszewska, Michał Maria Gadzina, Zofia Tadeusz Gurbisz;  Józef Janina Kandela, Jan Zięba +++ Mocarnych, Tarasków;

Maria Stanisław Langer, Maria Stanisław Chałaj; Wawrzyniec Zofia Semla, Władysław Emilia Semla, Stanisław Stefania Jan Szczepanek; Eugeniusz Leśniak, Maria Wojciech Stefan Gargula; Janina Mituś, Jan Szczepanek; Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Andrzej Piotr Stanisław Stachura, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Mieczysław Robert Wojtaczka, Grażyna Semla, Stefan Franciszka Semla;

 V

Czesława Józef Zofia Tarasek, Michalina Alojzy Józef Głąb, Kazimiera Budzyn Janina Feliks Damagała;  +++ z rodziny Tarasek, Kwarcińskich;   Maria Franciszek Potok, Katarzyna Bronisław Garbowski, Zdzisław Garbowski, Maria Jan Wszołek, Józef Dariusz Garbowski; Helena Stanisław Nowak, Wanda Stanisław Zieleń, Zbigniew Szafrański, Bogusława Nowak, Maria Wojna; Władysław Kruczek, Maria Władysław Kruczek, Waleria Władysław Kawczyński, Emilia Marian Święs, Ks. Jan Nowak , Bronisława Julia Piszczek, Stefania Ignacy Stanisław Krok, Czesław Ewa Dariusz Krystyna Marzena Kruczek, Władysław Wiktoria Marek Grzegorz Gogola, Stanisław Adam Mruk; Maria Stanisław Górkowski, Ludwika Janina Jan Sus; Jan Maria Anna Piotr Stanisław Alicja Kwarciński, Daniel Zieleń, Andrzej Katarzyna Langer; Krystyna Wojtaczka, Aniela Eugeniusz Wojtaczka, Maria Piotr Nowak, Józef Gajewski, Stanisław Jurek; Genowefa Józef Miczołek, Marian Stefania Stanisław Jachowicz; Cecylia Zdzisław Stanisław Forczek; Eryk Marta Wieszchałka, Roman Marta Hutka, Iza Antoni Ditman, Anna Krystian Niemczyk; Mariusz Libront Kazimierz Nosal, Stanisław Tarasek; Piotr Stanisława Semla, Grażyna Semla, Józef Maria Semla, Jan Maria Langer;

 VI

Jan Maria Turek, Józef Ludwika Ślipek, Paweł Semla, Andrzej Abram; Stanisław Maria Mucha, Ludwika Gryzło, Roman Władysława Galus, Józef  Bielat, Jakub Zofia Mucha; Kazimierz Tadeusz Rosiek, Jan Weronika Krystyna Wojtaczka, Wojciech Anna Kwarciński ; Zofia Kurzawa, Jan Szura, Kazimiera Śliwa, Janina Kruczek; Andrzej Genowefa Paweł Abram, Jan Maria Turek, Maria Szczakowska, Katarzyna Stukus; Stanisław Fyda  +++ rodzice, Aniela Jan Gryzło ich syn Roman i jego żona; Kazimierz Nosal, Mariusz Libront,  Jakub Janina Józef Antoni Zięba, Adam Zofia Nosal, Józef Zofia Stanisław Tarasek; Zofia Kurzawa, Władysława Józef  Zbigniew Kopka, Julia Władysław Tadeusz Stanisław Kurzawa, Kazimiera Martuszewska, Stanisław Bogdan Włodarz, Tadeusz Leśko, Stanisław Falisz; Jan Helena Józef Tarasek, Józef Tekla, Stanisława Mieczysław Martuszewski; O. Jezuita Jan Abram, Salomea Andrzej Abram, Jadwiga Józef Grądalski, Apolonia Andrzej Grądalski, Katarzyna Aleksander Mruk; Jan Bogusz, Roman Wojtaczka; Helena Emilia Jan Józef Ślipek; Janina Myśliwiec, Halina Zięba, Ludwika Paweł Czesław Myśliwiec, +++ z rodziny Kurzawa oraz dusze nie mające ratunku; Maria Stanisław Hankus, Anna Stanisław Kurowski;

 VII

Wojciech Maria Józef Barbara Bućko, Tadeusz Rosiek; Helena Stanisław Leokadia Józef Tarasek, Jan Aleksander Tarasek, Janina Stanisław Kulig, Genowefa Waldemar Jarosław Hajdas, Maria Józef Sarkowicz, Marek Skrzypczak, Zofia Władysław Aleksander Klimek; Zofia Forczek, Bolesław Tubek, Danuta Stanisław Forczek; Janina Jan Urbanek , Stanisław Łatka , Janina Franciszek Dziedziak; Stanisława Piotr Semla, Grażyna Semla, Jan Władysław Semla, Maria Józef Semla, Maria Jan Langer syn Władysław, Władysław Nowak, Helena Józef Apriasz, Józefa Michał Janik, Józef Janik syn Rafał; Józef Tekla Michał Ligęza, Michał Tekla Śliwa, Grzegorz Ernest Langer, Stanisław Alicja Piotr Józef  Kwarciński; Stefania Stanisław Jan Szczepanek, Kazimierz Tadeusz Rosiek, Bożena Warzecha, Wiesław Czerwień; Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz, Maria Węgrzyn, Waleria Józef Krystyna Semla; Jakub Rozalia Jan Helena Mika, Maria Pikul, Waldemar Kosowski, Anna Antoni Basiaga, Antoni Sroka; Stanisława Jan Lach, Jakub Wojtaczka; Zofia Cyryl Antosz, Aniela Piotr Jan Semla, Maria Emilia Józef Abram, Józefa Mucha, Jan Klimek; Stanisława Piotr Semla, Grażyna Semla, Władysław Nowak, Maria Jan Langer;

 VIII

Zofia Jan Forczek +++ z rodziny Forczek, Leon Rozalia Gryzło +++ z rodziny Gryzło, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Jan Semla, Stanisław Ludwika Tarasek; Stanisława Tadeusz Olchawski; Helena Jan Ligęza,Tadeusz Kazimierz Rosiek; Katarzyna Bronisław Józef Zdzisław Garbowski, Wiktoria Jakub Głąb córka Wiktoria; Stanisław Władysław Janina Zofia Piszczek; Janina Jan Kwarciński; Maria Jan Władysław Stanisław Wojtaczka, Michalina Stanisław Kwarciński, Halina Zięba; Jan Ewa Jamróz, Emilia Rutkowska, Józefa Jan Łatka, Maria Gnoińska; Lech Alicja Bogusz; Kazimiera Budzyn, Aniela Władysław Budzyn; Maria Stefan Obrzud; Aniela Piotr Semla, Józefa Tarasek Janina Jan Maria Franciszek Kwarciński, Zofia Iwanow Kwarcińska; Helena Michał Górski, Maria Stanisław Mucha; Jadwiga Stanisław Gryzło, Urszula Gryzło, Helena Jan Gryzło, Janina Myśliwiec, Halina Zięba; Apolonia Mieczysław Gryzło; Teresa Czesław Stachura, Anna Wawrzyniec Stachura, Jan Bodziarczyk, Kazimierz Bodziarczyk; Michalina Alojzy Józef Głąb, Maria Stanisław Mucha , Ludwika Tarasek; Maria Stanisław Słowik syn Tadeusz, Jan Wójcik; Mieczysław Zofia Kwarcińska, Helena Stanisław Kwarciński, Tadeusz Kwarciński;

NOTKA INFORMACYJNA
„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”