Wypominki

Wypominki

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani”

(2 Mach 12,46)

WYPOMINKI CAŁOROCZNE
2022/2023

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze: Księża, Biskupi Tarnowscy, Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz, Ks. Arcybiskup Józef Życiński, Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Ks. bp Piotr Bednarczyk, Ks. bp Józef Gucwa, Ks. Jan Czuba, Ks. Waldemar Durda, Ks. Ryszard Łątka, Ks. Ryszard Guzik, Ks. Marian Kujda, Ks. Leszek Kozioł, Ks. Józef Wierzbicki, Ks. Józef Przybycień, Ks. Jan Kipiel, Ks. Jan Kurek, Ks. Stanisław Chrzan, Ks. Józef Pyrek, Ks. Henryk Szmulewicz, Ks. Stanisław Gołyźniak, Ks. Jan Kipiel, Ojciec Jezuita Jan Abram oraz wierni zmarli:

I

Irena Franciszek Pośliński, Dorota Fedko, Małgorzata Cieciura, Maria Marcin Krystyna Leszek Waleria Stanisław Helena Tadeusz Pośliński, Jan Albina Jerzy Maria Andrzej, Kazimierz Ruchała, +++ z rodziny Trendlów, Piotr Małgorzata Cygan, Józef Michalina Opyd, Jan syn Stanisław Bogusz, Danuta Michalik, Bernardyna Zagórska, Józef Maria Jan Emilia Stanisław Halina Wąs, Łukasz Wąs, Michał Maria Jerzy Zbigniew Wojciech Czesław Józef Stanisław Król, Eugenia Diaczek, Stefan Wojtaczka, Józef Weronika Wojtaczka, Leokadia Józef Tarasek, Adam Wąsik, Józef Stokłosa, Julian Nowak, Ks. Józef Pyrek, Marian Irena Władysław Katarzyna Michał Nowak, Anna Wojciech Święs, Katarzyna Józef Łacny, Emilia Józef Ryszard Gucwa, Rozalia Franciszek Brończyk, Jadwiga Karolina Bajorski, Stefan Wojna, +++ Smołkowskich i Mazurkiewiczów, Lidia Rozalia Antoni Janik, Mirosław Stański, Helena Stefan Wojtaczka, Zofia Forczek, Leon Rozalia Gryzło Zofia Jan Forczek, +++ Forczek, Gryzło, Rozalia Jakub Helena Jan Stanisław Mika, Anna Antoni Basiaga, Maria Pikul, Waldemar Kosowski, Antoni Sroka, Andrzej Jamróz, Krystyna Jan Stanisław Kasprzyk, Stanisław Maria Grybel, Krystyna Grybel, Anna Jan Forczek, Marcjanna Ignacy Grybel, Tekla Zawiślak, Bolesław Tubek, Genowefa Stanisław Górski, +++ z rodziny Brożyna i Tubek, Stanisław Jurek, Piotr Maria Nowak, Maria Stanisław Hankus, Anna Stanisław Kurowski, Helena Antoni Szura, Eugeniusz Czesława Małgorzata Tubek, Maria Jan Kwarciński, Grzegorz Tubek, Marian Jachowicz, Władysław Rodak, Stefania Stanisław Jerzy Jachowicz, Genowefa Józef Miczołek, Helena Emilia Jan Józef Ślipek, Genowefa Stanisław Semla, Andrzej Książek, Stanisław Jamróz, Jan Bulanda;

II

Irena Władysław Marian Władysław Nowak, Julia Stanisław Jan Józef Kurzawa, Genowefa Mieczysław Olszewski, Krystyna Ludwik Olszewski, Zofia Tadeusz Gurbisz, Maria Michał Gadzina, Zofia Forczek Antoni Piszczek Edward Zięba, Jan Beduch, Zofia Józef Król, Wiktoria Turkiewicz, Janina Rodak, Antoni Gucfa, Elżbieta Lisik, Maria Jan Turek, Wiktoria Jakub Michalik Jan Baran, Maria Stefan Wojciech Gargula, Eugeniusz Lisiak, Zbigniew Liza, Irena Radziak, Karol Paulina Nowak, Marta Mieczysław Chorąży, Bronisława Józef Zięba, Zbigniew Gilski, Jan Stępień, Stanisława Roman Domek, Maria Jan Kwarciński, Czesława Eugeniusz Tubek, Krystyna Woźniczka; Władysław Maria Wąsik, Melania Karol Wąsik, Kazimiera Stanisław Wojtaczka, Małgorzata Bernasiewicz, Anna Józef Nowak, Maria Jan Jurek, Apolonia Mieczysław Gryzło, Wiesława Gryzło, Zofia Stanisław Gryzło, Ludwika Paweł Myśliwiec, Marian Szczepanek, Anna Czesław Czesława Szczepanek, Anna Wanda Ludwik Stachura, Alojzy Wieszchałka, Sandra Święs, +++ Wieszchałka, Hutka, Ditman, Niemczyk, Maria Kołodziej, Józef Maria Abram, Teresa Siedlarz, Zofia Franciszek Chramęga, Paweł Genowefa Semla, Adam Semla, Genowefa Jan Górski, Jan Zięba, +++ Górskich,  Jan Stanisław Bogusz, Maria Stanisław Wojtaczka, syn Roman, Jan Semla, Ludwika Stanisław Tarasek, +++ Tarasek, Ks. Józef Pyrek, Maria Jan Turek, Ludwika Józef Ślipek, Genowefa Paweł Semla, Adam Semla, Eugenia Józef Jadwiga Jan Gryzło, Wiesława Gryzło, Franciszek Józef Kunegunda Semla, Stanisław Zofia Jan Szwarga oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

III

Piotr Stanisława Semla, Grażyna Semla, Kazimierz Nosal, Jan Maria Langer, Maria Józef Langer, Maria Józef Semla, Mariusz Libront, Irena Władysław Nowak, syn Marian i Władysław, Ewa Czesław Kruczek, Katarzyna Józef Łacny, Stanisława Kupka, Marzena Kruczek, Bożena Paweł Izakowicz, Brygida Jan Andrzej Pietrucha, Józef Janina Kandela, Jan Zięba, +++ Mocarnych Tarasków, Leszek Mucha, Emilia Piotr Ślipek, Władysława Jan Kricz, Antoni Kricz, Stanisława Michał Gryzło, Helena Henryk Górski, Ludwika Michał Łątka, Krzysztof Górski, Henryka Kołodziejczyk, Stanisław Stachura, Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz, Maria Michał Jerzy Zbigniew Król, Maria Edward Kazimierz Migacz, Helena Stanisław Wojtaczka, Stanisława Ślipek, Łukasz Wąs, Eugenia Diaczek, Piotr Górski, Wojciech Tekla Maria Forczek, Emilia Bilińska, Jan Gryzło, Irena Forczek, Teresa Stanisław Markiewicz, Jan Zięba, +++ Górskich, Babiczów, Markiewiczów, Mirosław Stański, Helena Tadeusz Olechny, Cecylia Synowiec, Bernadetta Mucha, Stanisława Kazimierz Wojtaczka, Stanisława Piotr Grażyna Semla, Stanisława Aleksander Wojtaczka, Katarzyna Leon Wojtaczka, Andrzej Abram, Genowefa Paweł Abram, Jan Maria Turek, Ewa Podobińska, Maria Szczakowska, Zofia Forczek, Bolesław Tubek, Danuta Stanisław Forczek, Maria Jan Stanisław Władysław Wojtaczka, Michalina Stanisław Kwarciński, Halina Zięba, Antoni Stanisław Łucja Gniadek, Andrzej Katarzyna Langer;

IV

Maria Stanisław Langer, Maria Stanisław Hałaj, Jan Helena Ligęza, Tadeusz Kazimierz Krystyna Rosiek, Zofia Paweł Mól, Irena Adam Radziak, Aniela Michał Sylwester Zbigniew Ligęza, Jan Julia Zofia Kwarciński, Jan Semla, Józefa Tarasek, Stanisław Elżbieta Fyda, +++ Gryzło, Fyda, Adam Zofia Jan Roman Rak, Krystyna Golonka, Stanisław Radzik, Helena Stanisław Nowak, Wanda Stanisław Zieleń, Jan Maria Bogdan Cwajna, Bogusława Nowak, Zbigniew Szafrański, Władysław Kruczek, Maria Władysław Kruczek, Waleria Władysław Kawczyński, Marian Emilia Święs, Ks. Jan Nowak, Robert Obrzut, Janina Stanisław Wiesław Forczek, Maria Grzegorz Radzik, Genowefa Jan Forczek, Elżbieta Forczek, Wanda Franciszek Tarasek, Czesława Józef Zofia Tarasek, Kazimierz Budzyn, Michalina Alojzy Józef Głąb, Karolina Artur Łukasik, Magdalena Józef Ligęza, Władysław Król, Jan Bućko, Eugeniusz Rosiek, Zofia Stanisław Gryzło, Władysława Wojciech Rosiek, Jacek Kura, Zofia Paweł Mól, Zofia Mucha, Helena Michał Górski, Stanisław Maria Mucha, Krystyna Szełęga, Maria Mucha, Weronika Jan Wojtaczka, Anna Wojciech Kwarciński, Kazimierz Tadeusz Rosiek, Maria Stanisław Mucha, Marian Mucha, Ludwika Gryzło, Józef Władysława Bielat, Jakub Zofia Mucha, Maria Stefan Obrzut, Zofia Cyryl Antosz, Marian Benedykt Szczepanek, Eugeniusz Janina Myśliwiec, Halina Zięba, Ludwika Paweł Czesław Myśliwiec, +++ Kurzawa, oraz dusze znikąd nie mające ratunku;

 V

Zofia Józef Forczek, Antoni Piszczek, Edward Zięba, Jadwiga Stanisław Gryzło, Urszula Gryzło, Helena Jan Gryzło, Janina Eugeniusz Myśliwiec, Halina Zięba, Emila Władysław Semla, Ferdynand Semla, Stefania Stanisław Szczepanek, Jan Szczepanek, Stanisława Piotr Semla, Grażyna Semla, Maria Józef Semla, Jan Władysław Semla, Maria Jan Langer, Władysław Andrzej Langer, Helena Józef Apriasz, Józefa Michał Janik, Józef Rafał Janik, Piotr Stanisław Alicja Kazimierz Kwarciński, Daniel Zieleń, Aniela Michał Ligęza, Sylwester Zbigniew Mieczysław Ligęza, Irena Radziak, Bronisław Funk, Roman Król, Maria Stanisław Mucha, Ludwika Stanisław Gryzło, Teresa Lech Bogusz, Marian Mucha, Józef Kunegunda Jan Semla, Krystyna Stanisław Aniela Eugeniusz Paweł Wojtaczka, Wiesław Wesołowicz, Janina Jan Kwarciński, Stanisława Tadeusz Olchawski, Janina Kwiatkowska, Maria Józef Abram, Teresa Siedlarz, Piotr Andrzej Stanisław Stachura, Maria Stanisław Słowik, Tadeusz Słowik, Jan Wójcik, Marzena Kruczek, Kazimiera Józef Martuszewski, Stanisław Falisz, Maria Forczek, Józef Maria Michał Gajewski, Krystyna Stanisław Wojtaczka, Karolina Zięba, Tadeusz Pociecha, Mieczysława Nowak, Jan Ewa Jamróz, Andrzej Jamróz, Jan Józefa Łatka, Emilia Rutkowska, Maria Gnoińska, Natalia Józef Baran, Bogdana Mirosław Kuk, Stanisław Kasprzyk, Józef Józefa Ligęza, Kazimierz Kwarciński, Alicja Stanisław Piotr Kwarciński, Daniel Zieleń, Marian Wielgus, Grzegorz Ernest Langer, Ks. Józef Pyrek, dusze nie mające znikąd ratunku;

VI

Stefan Klaudia Semla, Jan Sarkowicz, Władysław Czesława Sarkowicz, Krystyna Kuch, Emilia Paweł Liszka, Czesław Liszka, Genowefa Jan Górski, Wojciech Tekla Maria Forczek, Emilia Bilińska, Jan Janina Stanisław Gut, Barbara Dziedzic, Michalina Alojzy Józef Głąb, Maria Stanisław Mucha, Ludwika Tarasek, Piotr Andrzej Stanisław Stachura, Ludwika Franciszek Stachura, Helena Antoni Szura, Helena Stanisław Wojtaczka, Zofia Forczek, Wanda Ćwikła Bolesław Józef Jan Ćwikła, Kazimierz Nosal, Janina Jakub Antoni Józef Jan Zięba, Zofia Adam Nosal, Zofia Józef Kipiel, Mariusz Libront, Stanisław Tarasek, Helena Tarasek, Wiesława Szczepanik, Zofia Stefan Zięba, Władysław Helena Maria Tarasek, Ks. Jan Kipiel, Józef Zofia Kipiel, Stanisław Tarasek, Paweł Helena Tarasek, Stefania Eugeniusz Langer, Kazimierz Nosal, Mariusz Libront, Bronisława Julia Piszczek, Stefania Ignacy Stanisław Krok, Czesław Ewa Dariusz Krystyna Marzena Kruczek, Władysław Wiktoria Marek Grzegorz Marta Gogola, Stanisław Adam Mruk, Zofia Kurzawa, Kazimiera Śliwa, Jan Szura, Janina Kruczek, Czesława Czesław Szczepanek, Maria Franciszek Semla, Władysław Zofia, Stanisław Janina Piszczek, Janina Jan Mituś, Maria Julian Mituś, Zofia Józef Forczek, Bożena Paweł Izakowicz, Waleria Józef Krystyna Mieczysław Semla, Maria Jan Szczepanek, Janina Mituś, Maria Czesław Dębosz, Jan Barbara Forczek, Ewa Czesław Kruczek, Zofia Cyryl Antosz, Aniela Piotr Semla, Lucyna Karpińska, Marian Abram, Lucyna Mucha,

 VII

Zofia Kurzawa, Julia Władysław Tadeusz Kurzawa, Tadeusz Leśko, Stanisław Bogdan Włodarz, Władysława Józef Zbigniew Kopka, Kazimiera Martuszewska, Stanisław Falisz, Wanda Bolesław Jan  Józef Ćwikła, Jan Bogdan Skrzypek, Maria Władysław Pawlak, Teresa Olszanecka, Ewa Podobińska, Genowefa Aleksander Podobiński, Genowefa Paweł Abram, Andrzej Abram, Kazimierz Kwarciński, Helena Krystyna Jan Szwarga, Łukasz Ojczyk, Helena Szwarga, Stanisław Krok, Elżbieta Libront, Tomasz Libront Józef Libront, Wiktoria Gogola, Dariusz Kruczek, Ks. Józef Pyrek, Janina Jan Urbanek, Stanisława Lichoń, Maria Józef Ziobrowski, Stanisława Stanisław Ćwikła, Franciszek Ćwikła, Kazimiera Michał Gucwa, Zofia Edward Gryzło, Adela Marian Szczepanek, Piotr Andrzej Stanisław Stachura, Antoni Piszczek, Edward Zięba, Genowefa Henryk Zięba, Janina Martuszewska, Franciszek Ćwikła, Stefania Stanisław Jan Szczepanek, Kazimierz Tadeusz Krystyna Rosiek, Bożena Warzecha, Zdzisław Stanisław Maria Górkowski, Jan Król, Stanisław Michalina Tokarz, Maria Franciszek Pancerz, Franciszek Łukasik, Zofia Jan Tarasek, Teresa Czesław Stachura, Anna Wawrzyniec Stachura, Jan Kazimierz Bodziarczyk, Józefa Michał Janik, Helena Józef Apriasz, Zofia Cyryl Antosz, Waleria Wojciech Łatka, Krystyna Rosiek, Natalia Józef Baran, Bogdana Mirosław Kuk, Stanisław Kasprzyk;

 VIII

Antoni Walawski, Aniela Władysław Józef Kazimiera Budzyn, Wanda Władysław Edward Walawski, Wiesława Gryzło, Aniela Piotr Semla, Janina Jan Maria Franciszek Kwarciński, Zofia Iwanow Kwarcińska, Józefa Tarasek, Maria Stanisław Górkowski, Ludwika Jan Janina Sus, Maria Jan Władysław Stanisław Wojtaczka, Helena Stanisław Leokadia Józef Jan Aleksander Tarasek, Janina Stanisław Kulik, Maria Józef Tadeusz Sarkowicz, Marek Stanisława Skrzypczak, Genowefa Waldemar Jarosław Hajdas, Zofia Władysław Aleksander Klimek, Stanisława Jan Lach, Jakub Wojtaczka, +++ z rodziny, Jan Julia Zofia Franciszek Kwarciński, Maria Ćwikła, Piotr Aniela Semla, Helena Zofia Kwarcińska, Mieczysław Tadeusz Stanisław Kwarciński, Władysław Rodak, Wiktoria Józef Urbanek, Ks. Józef Pyrek, Zofia Martuszewska, Elżbieta Szydłowska, Jan Maria Ćwikła, Jan Smoszna, Leon Ustianowski, Wilhelm Łabuda, Bronisław Myśliwiec, Halina Józef Ćwikła, Ks. Józef Pyrek, Maria Mieczysław Wojtaczka, Grażyna Semla, Robert Wojtaczka, Franciszka Stefan Semla, Czesław Szarata, Henryk, Beata, Antoni Krystyna Zięba, Rafał Łacny, Maria Gunia, Anna Lucjan Wacław Jerzy Rudolphi, Janina Stanisław Wiesław Forczek, Kazimiera Budzyn, Aniela Władysław Budzyn, Teresa Józef Forczek, Maria Piękoś, Zofia Józef Władysław Wrona, Czesława Czesław Szczepanek, Kazimierz Rosiek Tadeusz Rosiek, Józef Maria Witek, Teresa Alicja Lech Bogusz, dusze w czyśćcu cierpiące i dusze nie mające znikąd ratunku;

„Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie…”

NOTKA INFORMACYJNA
 „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”