Grupa Młodzieżowa

Grupa Młodzieżowa

Parafialna Grupa Młodzieżowa (PGM)

„Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom”.

św. Jan Paweł II

Od marca 2015 roku w naszej wspólnocie parafialnej istnieje i czynnie działa Parafialna Grupa Młodzieżowa. W działalność naszej grupy zaangażowane jest kilkanaścioro młodych ludzi – młodzież gimnazjalna, szkół średnich i studenci. Grupa, to propozycja przede wszystkim dla tych młodych ludzi, dla których chrześcijaństwo nie zamyka się jedynie na cotygodniowym odwiedzeniu kościoła w niedzielę, ale oczekują od swojej wiary czegoś więcej. Spotkania PGM odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy św. i Koronce do Miłosierdzia Bożego. Młodzież bierze czynny udział w życiu parafii w przygotowywanie adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy I-Piątek miesiąca o godz. 2000,którą prowadzi, Nabożeństw Fatimskich, które odbywają się od maja do października każdego 13  miesiąca o 2000.

Nie marnuj się przed fejsem, instem czy grami. Przyjdź do nas.