V Synod diecezji tarnowskiej

V Synod diecezji tarnowskiej

Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli. Dostosowuje się on do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego. Ponadto, otwierając się na odpowiednio pojęte „unowocześnienie”, wskazuje drogę i sposoby pracy apostolskiej w diecezji. Rozwiązuje również aktualne trudności w Kościele lokalnym oraz koryguje błędy w zakresie doktryny i obyczajów, jeśli takie istnieją. Proces synodalny obejmuje dwa etapy.1. Etap przygotowawczy to opracowanie, zgodnie z wolą biskupa diecezjalnego, zakresu prac synodalnych oraz podanie sposobu ich praktycznej realizacji. Kluczową rolę na pierwszym etapie ma do odegrania „komisja przygotowawcza” i działające w jej ramach zespoły. Wierni świeccy już na tym etapie mogą zgłaszać swoje postulaty, propozycje i uwagi. Przed rozpoczęciem Synodu biskup z pomocą komisji przygotowawczej przedstawia diecezjanom potrzeby i inicjatywy apostolskie, które będą przedmiotem obrad.

2.Etap bezpośredni to wypracowanie wniosków w postaci dokumentu, w którym zostaną określone konkretne zadania do podjęcia w życiu i działalności różnych osób, stanów i instytucji w Kościele diecezjalnym.

Inauguracja V synodu diecezji tarnowskiej

Głos dzwonów z kościołów całej diecezji obwieścił inaugurację V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Uroczysta liturgia rozpoczęła się w sobotę 21 kwietnia o godz. 10.00 i obejmowała trzy stacje: modlitwa w kościele sanktuaryjnym Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, procesyjne przejście ulicami miasta do katedry ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, oraz Msza święta w tarnowskiej katedrze pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Mszę świętą koncelebrowali: biskup tarnowski Andrzej Jeż, arcybiskup Henryk Nowacki, biskup kielecki Jan Piotrowski, biskupi Jan Szkodoń i Jan Zając z Krakowa, bp Edward Białogłowski z Rzeszowa, bp Edward Frankowski z Sandomierza, bp Piotr Greger z Bielska-Białej, bp Stanisław Jamrozek  z Przemyśla, biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz, bp Stanisław Salaterski, bp Leszek Leszkiewicz – Przewodniczący Komisji Przygotowawczej V Synodu, biskup senior Władysław Bobowski oraz kilkuset kapłanów przybyłych z całej diecezji tarnowskiej. W inauguracji uczestniczyły także licznie zgromadzone siostry zakonne, diakoni, alumni Seminarium Duchownego oraz kilka tysięcy świeckich, w tym m.in. delegacje przybyłe z parafii diecezji, członkowie komisji synodalnych, członkowie różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Skład Parafialnego Zespołu Synodalnego:

Ks. Piotr Pośliński – Przewodniczący

Marcin Wąs – Zastępca Przewodniczącego, członek komisji synodalnych w Tarnowie

Alicja Rodak – Sekretarz

Członkowie PZS: Babicz Teresa, Bulanda Stanisław, Forczek Ryszard, Falisz – Stępień Barbara, Skrzypek Emil, Zięba Józef, Mól Jan, Wąs Krystyna, Babicz Anna, Szczepanek Stanisław, Szczepanek Zygmunt, Szczepanek Władysław;

Modlitwa w intencji Synodu Boże w Trójcy Świętej Jedyny,Obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem,abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecezjalny.
Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym,
odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski 
i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,módlcie się za nami!