Pierwsza Rocznica Śmierci Księdza Kanonika Józefa Pyrka. Parafianie z Jankowej pamiętają o swoim Duszpasterzu

Pierwsza Rocznica Śmierci Księdza Kanonika Józefa Pyrka. Parafianie z Jankowej pamiętają o swoim Duszpasterzu

,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci żywych’’ ŚP. Ksiądz Kanonik Józef Pyrek zmarł 21 stycznia 2021 roku, w 77. roku swojego życia i 55. roku kapłaństwa. O wieloletnim proboszczu pamiętają mieszkańcy Jankowej. W piątek 21.01.2022 roku o godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym pw. NSPJ w intencji kapłana odprawiona została Msza Święta, a dźwięk dzwonów upamiętnił moment przejścia do Domu Ojca ukochanego Księdza Józefa. Najpiękniejszym darem jaki mogli ofiarować zmarłemu parafianie była przyjęta Komunia Święta, zapalone znicze, a…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) oraz jasełka w wykonaniu dzieci

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) oraz jasełka w wykonaniu dzieci

6 stycznia w liturgii Kościoła przeżywaliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną świętem Trzech Króli. Podczas każdej Mszy Świętej celebrowany był obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy, którą oznaczamy drzwi naszych domów, wpisując tradycyjnie skrót: K+M+B lub C+M+B i aktualny rok. Zapis ten oznacza rozwinięcie starożytnej łacińskiej sentencji: Christus Mansionem Benedicat, co oznacza: „Niech Chrystus mieszka wśród nas i nam błogosławi.” Na każdej Mszy Świętej gościliśmy Trzech Mędrców, którzy przybyli pokłonić się maleńkiemu Jezusowi. Po Mszy Świętej  o godzinie 12.00  przedstawione zostały  jasełka…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Kalendarz Strażacki 2022

Kalendarz Strażacki 2022

Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowała kalendarze strażackie na rok 2022. W najbliższych dniach nasi druhowie udadzą się do mieszkańców Jankowej z życzeniami świąteczno – noworocznymi, zostawiając upominek w postaci kalendarza strażackiego OSP Jankowa na rok 2022.

Trwa Adwent

Trwa Adwent

Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, czasem oczekiwania i przygotowania do przeżycia Bożego Narodzenia. Najbardziej  charakterystycznym zwyczajem adwentowym są roraty, które odbywają się w dni powszednie i są Mszą dla wszystkich wiernych, chociaż zwykło się uważać, że są to Msze Święte dedykowane dzieciom i młodzieży.    

WYPOMINKI ZA DUSZE ZMARŁYCH STRAŻAKÓW

WYPOMINKI ZA DUSZE ZMARŁYCH STRAŻAKÓW

W niedzielę 14 listopada 2021 roku w kościele parafialnym w Jankowej odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych strażaków z terenu Gminy Bobowa. Mszę Świętą sprawował Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa ks. Piotr Pośliński. Podziękował on strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa, która często wiąże się to z narażeniem zdrowia i życia. Przed Mszą Świętą odczytane zostały wypominki przez przedstawicieli z każdej jednostki oraz odmówiona została modlitwa różańcowa w intencji zmarłych strażaków. We Mszy Świętej udział wzięły…

Czytaj więcej Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA WYPOMINKI ZA DUSZE ZMARŁYCH STRAŻAKÓW

ZAPROSZENIE NA WYPOMINKI ZA DUSZE ZMARŁYCH STRAŻAKÓW

W dniu 14 listopada 2021 roku o godzinie 10.30 w kościele parafialnym w Jankowej przed Mszą Świętą odmówiony zostanie Różaniec w intencji zmarłych druhów strażaków oraz odczytane wypominki przez strażaków z każdej jednostki. Następnie o godzinie 11.00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji zmarłych strażaków z terenu Gminy Bobowa oraz ich rodzin. Mszę Świętą sprawował będzie Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa ks. Piotr Pośliński. Serdecznie zapraszam wszystkich strażaków Kapelan, ks. Piotr Pośliński

Do kościoła prowadzą nowe schody

Do kościoła prowadzą nowe schody

W wakacje rozpoczęto kolejny etap robót budowlanych przy naszym kościele. Priorytetowym punktem remontu było wykonanie nowych żelbetowych schodów, które miały zastąpić stare i rozkruszone schody wykonane z tzw. lastryko. Ponadto wykonano izolacje fundamentów i ocieplenie ścian przy kościele i plebani. Poniżej zakres wykonanych prac budowlanych: Rozbiórka starych i wykonanie nowych żelbetowych schodów, Docieplenie dolnej – spodniej części kościoła (cokołów), Ocieplenie północnej ściany kościoła, tzw. prezbiterium, Wymiana parapetów zewnętrznych, Przełożenie chodnika – opaska wokół kościoła, Wymiana i położenie nowej kostki pomiędzy…

Czytaj więcej Czytaj więcej