OJCIEC JEZUITA WŁADYSŁAW GRYZŁO

OJCIEC JEZUITA WŁADYSŁAW GRYZŁO

Życiorys Ks. Władysława Gryzło SJ

Władysław Gryzło urodził się 20 kwietnia 1953 roku w Jankowej w województwie małopolskim. Do szkoły podstawowej uczęszczał w tej samej miejscowości w latach 1959-1967. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Bobowej przez cztery lata i w roku 1971 zdał egzamin maturalny. W roku akademickim 1971/1972 studiował rolnictwo na Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.

W 1972 roku wstąpił do zakonu jezuitów i odbywał przez dwa lata pierwszy okres formacji zakonnej (nowicjat) w Starej Wsi k. Brzozowa.  Pierwsze śluby zakonne złożył 13 października 1974 roku w Krakowie.  Kolejny okres formacji zakonnej to studia filozoficzne w Krakowie w latach 1974-1976. Przez kolejny rok odbywał praktykę duszpasterską w dziele promocji powołań w Prowincji Polski Południowej jezuitów.

W 1977 roku wyjechał na studia teologiczne do Neapolu, które odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym Południowych Włoch. Uwieńczył je święceniami kapłańskimi 7 czerwca 1980 roku w Bagnoli k. Neapolu, z rąk biskupa Salvatore Sorrentino, ordynariusza diecezji Pozzuoli.  W latach 1980-1982 studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Gregorianskim w Rzymie. Kolejny roczny etap formacji, tzw. “trzecią probację”, przechodził w międzynarodowej grupie księży jezuitów w Salamance w Hiszpanii, pod kierunkiem instruktora O. Angel Tejerina.  Po powrocie do Krakowa złożył uroczystą profesję zakonną czterech ślubów 4 listopada 1984 r.

Po wszystkich etapach formacji pierwszą misją była praca w duszpasterstwie powołań Prowincji Polski Południowej, najpierw jako asystent dyrektora dzieła (1983-1984), a następnie jako promotor generalny Prowincji (1984-1986; 1987-1991). W latach 1986-1988 pełnił funkcję prefekta scholastyków, czyli młodych jezuitów studiujących filozofię w krakowskim Kolegium. Z Krakowa został posłany do Częstochowy, gdzie został przełożonym wspólnoty jezuitów i dyrektorem domu rekolekcyjnego (1991-1997). W 1998 roku został mianowany przez Ojca Generała Rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie. Pełniąc obie funkcje, w Częstochowie i Krakowie, był jednocześnie konsultorem trzech kolejnych prowincjałów oraz delegatem Ojca Generała do spraw formacji w Prowincji Krakowskiej (1992-1997;1998-2004). Od 1999 do 2004 roku był wiceprzewodniczącym sekcji rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce.

Następną misją była posługa duszpasterska wśród emigrantów polskich w Chicago. Tam, oprócz bieżącej posługi duszpasterskiej w Jezuickim Osrodku Millenijnym, był kapelanem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polonijnych w Chicago, kapelanem Stowarzyszenia Polonijnych Poetów w Chicago oraz kapelanem Teatru Ludowego “Rzepicha” (2004-2008).  W tym okresie dwukrotnie koncertował w duecie akordeonowym wraz ze Stanisławem Zielińskim w polsko – amerykańskim Stowarzyszeniu Akordeonistów. Wydał także cztery nagrania CD, zatytułowane “Melodie świata”.

W 2008 roku został skierowany do Rzymu, gdzie pracował jako redaktor naczelny polskiego wydania papieskiego pisma L’Osservatore Romano.  To zadanie wypełniał do 2019 roku. Następnie został mianowany przez Prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandriego wicerektorem i ekonomem Papieskiego Kolegium Russicum, a od 2020 roku rektorem tegoż Kolegium. W marcu 2021 Wikariusz Papieski Rzymskiej Diecezji kard. De Donatis mianował go także rektorem Kościoła Św. Antoniego Opata dla rytów wschodnich. Aktualnie spełnia misje w obu tych dziełach związanych ze współpraca Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołami Orientalnymi.