Wymiana starych nieszczelnych drzwi na nowe

Wymiana starych nieszczelnych drzwi na nowe

Kolejna ukończona inwestycja to wymiana wszystkich drzwi wejściowych w kościele. W ramach tego przedsięwzięcia wymieniono drzwi główne, dwoje drzwi bocznych oraz zakrystii i kaplicy.  Drzwi zewnętrzne mają zatrzymać uciekające z kościoła ciepło i złodzieja. Istotny jest też ich wygląd – mówi się przecież, że wejście to wizytówka, w tym przypadku kościoła. Wymiana drzwi była kluczowa dla zachowania pożądanych parametrów izolacji termicznej przy ogrzewaniu kościoła. Koszt tego przedsięwzięcia to 41 748,66 zł.

KZ.