Zapraszamy na Misje Święte

Zapraszamy na Misje Święte

Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz sobie życia bez Boga – abyś został umocniony; są one dla tych którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli nadzieję odnaleźć; są one również dla tych, którzy odeszli – aby mogli powrócić.

Niech więc się każdy duchowo poruszy, żeby wejść w nasz wspólny wielki powrót do Miłosiernego Ojca. Licząc na dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

Misje Święte poprowadzą misjonarze Redemptoryści

Program Misji Świętych PDF

KZ.