Poświęcenie figury Serca Pana Jezusa i grobowca kapłanów na cmentarzu w Jankowej

Poświęcenie figury Serca Pana Jezusa i grobowca kapłanów na cmentarzu w Jankowej

11 czerwca 2021 roku po nabożeństwie czerwcowym z kościoła parafialnego wyruszyła procesja na cmentarz. Na cmentarzu ksiądz Proboszcz Piotr Pośliński poświęcił figurę Serca Pana Jezusa i grobowiec kapłanów, w którym spoczywa Ks. Kanonik Józef Pyrek.

zdjęcia: Angelika Wojtaczka

KZ.