Program Misji Świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej, 10 – 17 październik 2021r.

Program Misji Świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej, 10 – 17 październik 2021r.

Program Misji  Świętych 2021 (do pobrania)

Drodzy Parafianie!

Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia w naszej parafii Misji Świętych. Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus, nasz Zbawiciel przyszedł na ziemię, pragnął ogłosić światu, że Bóg naprawdę i do końca kocha każdego człowieka. To była Jego misja okupiona Ofiarą Golgoty. Ta Chrystusowa misja nie zatrzymała się w czasie, trwa nieustannie, aż po dzień dzisiejszy i nabiera wyjątkowego sensu na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ten sam Chrystus, którego znamy z Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary, przyjdzie do naszej parafii poprzez posłanych do nas misjonarzy. Przyjdzie ze swoim słowem, przebaczeniem, miłością. To są Misje Święte.

Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo żyjących w pośpiechu. W zabieganiu wokół codziennych spraw, problemów, trudnych wyborów i decyzji, często gubimy to, co najważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzymania się w drodze. Są czasem wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem, odnaleźć nowy sens naszego życia i być może, dla niejednego – jeszcze raz rozpocząć wszystko od nowa.

Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz sobie życia bez Boga – abyś został umocniony; są one dla tych, którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli nadzieję odnaleźć; są one również dla tych, którzy odeszli – aby mogli powrócić.

Niech więc się każdy duchowo poruszy, żeby wejść w nasz wspólny wielki powrót do Miłosiernego Ojca. Licząc na dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

            Wasi duszpasterze i misjonarze

 

Modlitwa misyjna

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, wierzymy, że jak Ciebie posłał Ojciec na ziemię, tak i Ty posyłasz do nas swoich misjonarzy, aby nas uczyli kochać Ciebie i żyć według świętej Ewangelii. Wejrzyj na naszą parafię przygotowującą się do Misji świętych. Tylu z nas żyje dziś daleko od Ciebie, tylu zagubiło drogę do Twojej świątyni i trwają w obojętności i duchowym lenistwie wiary. Wszyscy tak bardzo potrzebujemy Twojego Miłosierdzia. W oczekiwaniu na zbawienny czas Misji świętych prosimy Cię Panie, spraw, abyśmy powrócili do pierwotnej gorliwości. Zagubionych zawróć z drogi zła i grzechu, niech nie zamkną serc na głos miłosiernego Boga. Ci, którzy zapomnieli o swoim powołaniu, niech powrócą na drogę prawdy. Ci, dla których męka i śmierć Twoja jest niczym, niech odkryją w niej miłość Boga. Spojrzyj na naszą parafię, która chce być gorliwą cząstką Kościoła i daj nam łaskę gorliwego przeżycia Misji świętych.

Maryjo, Matko naszego Pana, która z taką miłością spoglądasz na nas, wyproś nam misyjny czas łaski. Amen.

 

KZ.