„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” – Zakończenie Misji Świętych oraz poświęcenie Krzyża Misyjnego przez Ojca Misjonarza Jana Główczyka

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” – Zakończenie Misji Świętych oraz poświęcenie Krzyża Misyjnego przez Ojca Misjonarza Jana Główczyka

KZ.