Do kościoła prowadzą nowe schody

Do kościoła prowadzą nowe schody

W wakacje rozpoczęto kolejny etap robót budowlanych przy naszym kościele. Priorytetowym punktem remontu było wykonanie nowych żelbetowych schodów, które miały zastąpić stare i rozkruszone schody wykonane z tzw. lastryko. Ponadto wykonano izolacje fundamentów i ocieplenie ścian przy kościele i plebani. Poniżej zakres wykonanych prac budowlanych:

  1. Rozbiórka starych i wykonanie nowych żelbetowych schodów,
  2. Docieplenie dolnej – spodniej części kościoła (cokołów),
  3. Ocieplenie północnej ściany kościoła, tzw. prezbiterium,
  4. Wymiana parapetów zewnętrznych,
  5. Przełożenie chodnika – opaska wokół kościoła,
  6. Wymiana i położenie nowej kostki pomiędzy schodami górnymi a dolnymi,
  7. Przełożenie i częściowe uzupełnienie kostki wokół schodów,
  8. Docieplenie plebanii od strony północnej i położenie kostki przed plebanią od strony północnej,
  9. Inne prace konieczne w czasie wykonywania prac remontowych np. częściowe pomalowanie ściany zewnętrznej itp.

Całkowity koszt wykonanych prac budowlanych wyniósł 90 100,00 zł.

KZ.