Trwa Adwent

Trwa Adwent

Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, czasem oczekiwania i przygotowania do przeżycia Bożego Narodzenia. Najbardziej  charakterystycznym zwyczajem adwentowym są roraty, które odbywają się w dni powszednie i są Mszą dla wszystkich wiernych, chociaż zwykło się uważać, że są to Msze Święte dedykowane dzieciom i młodzieży.

 

 

KZ.