Liturgia Wigilii Paschalnej

Liturgia Wigilii Paschalnej

W sobotę o  godz. 19.00 rozpoczęła się w naszym kościele Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył ks. Proboszcz Piotr Pośliński.

Liturgia Składała się z czterech części:

liturgii światła,  w której nastąpiło poświęcenie ognia i paschału a następnie zapalony paschał celebrans wniósł do ciemnego kościoła wymawiając trzykrotnie słowa: Światło Chrystusa!

liturgii słowa, w której zostały odczytane cztery czytania i Ewangelia. Po każdym czytaniu odśpiewano psalm i odmówiono modlitwę. Przed ewangelią odśpiewano przy biciu dzwonów hymn „Chwała na wysokości Bogu”.

liturgii chrzcielnej, w  jej trakcie nastąpiło odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

liturgii eucharystycznej, będącej  ostatnią część liturgii Wigilii Paschalnej. W jej trakcie wierni przyjmują konsekrowany chleb.

KZ.