Zaprzysiężenie i pierwsze posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Zaprzysiężenie i pierwsze posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W dniu 16 listopada 2022 roku odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Nowa rada, w nieco zmienionym składzie z poprzedniej kadencji, złożyła swoje przyrzeczenie. Rada jest organem doradczym dla Księdza Proboszcza w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych w parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Na pierwszym posiedzeniu zostały omówione sprawy organizacyjne pracy rady oraz uzgodniono realizację najważniejszych przedsięwzięć. Dla bezpieczeństwa parafian w pierwszej kolejności zostanie wykonana barierka na nowo wybudowanych schodach, zostaną wymienione uszkodzone rynny oraz uzupełniony wjazd przy plebanii. Uzgodniono, że wysokość składki inwestycyjnej na rok 2023 nie ulegnie zmianie. Ogrzewanie w naszym kościele zostanie zmodernizowane tak, aby aparaty grzewcze były sterowane automatycznie i działały wyłącznie podczas pracy kotła grzewczego. W związku ze znacznym wzrostem cen za gaz dyskutowano nad ogrzewaniem kościoła wyłącznie na niedzielę. Nie jest wykluczone, że msze w tygodniu mogą się odbywać w bocznej kaplicy kościoła.

KZ.