Wielkanocny Poniedziałek – „jak w Katedrze”

Wielkanocny Poniedziałek – „jak w Katedrze”

Dzisiejszej Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Grzegorz Gut, który modlił się w intencji swoich rodziców – Elżbiety i Ryszarda Gut z okazji jubileuszu 40 – lecia małżeństwa. Ksiądz Proboszcz Piotr Pośliński wraz z Proboszczem Parafii w Szalowej księdzem Mieczysławem Górskim koncelebrowali Mszę Świętą chrzcielną w intencji ochrzczonej Lilianny Rity. Na święta do rodziny przyjechał również kleryk Hubert Stański, który jak zawsze uczestniczył w posługiwaniu przy sprawowaniu Mszy Świętej. W ostatnim czasie brat kleryk Hubert przyjął posługę akolitatu dlatego dzisiaj, po raz pierwszy w rodzinnej parafii, udzielał podczas eucharystii komunii świętej, a następnie udał się z nią do chorych.

KZ.