Termomodernizacja stropu i ścian

Termomodernizacja stropu i ścian

Zrealizowano kolejny etap docieplania stropów. Ocieplenie stropu i ścian było koniecznym krokiem do wykonania przed malowaniem wnętrza świątyni. Termoizolacja zapobiegnie przemarzaniu ścian i stropów, którego efektem są wilgotne plamy na tynkach i naloty bakteryjne.

Na poddaszu ocieplone zostały skosy nad nawami bocznymi wraz ze ścianami do samego dachu oraz strop w kaplicy bocznej i pomieszczeniu przy zakrystii, gdzie wykonano również wylewkę na powierzchni 12 m2.  Ocieplono łącznie 320 m2 powierzchni. Prace budowlane wraz z materiałem wyniosły 29 800,00 złotych. Cała inwestycja została zrealizowana z comiesięcznych składek.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma „Szczepanek” z Jankowej.

KZ.