Wizytacja Biskupia – przywitanie ks. bp. Artura Ważnego

Wizytacja Biskupia – przywitanie ks. bp. Artura Ważnego

Każda parafia co 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się poznać jej kondycję materialną, sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne. Celem wizytacji było również udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej miejscowości.

Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Najpierw przybyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, którzy podsumowali sprawy katechetyczne, sprawy ekonomiczno – gospodarcze w parafii. Sporządzone protokoły zawierające odpowiednie wnioski zostały przekazane Księdzu Biskupowi.

Wizytacja Biskupia (kanoniczna) odbyła się w dniu 8 maja 2023 roku i rozpoczęła się od przywitania i symbolicznego przekazania kluczy jego ekscelencji księdzu Biskupowi Arturowi Ważnemu przez proboszcza parafii ks. Piotra Poślińskiego. Biskup w asyście strażaków został wprowadzony do świątyni, gdzie został przywitany przez przedstawicieli rady parafialnej i koła gospodyń wiejskich wraz z dziećmi.

Następnie proboszcz przedstawił biskupowi odpowiednie sprawozdanie z funkcjonowania parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej za okres od ostatniej wizytacji.

Podczas Mszy Świętej, którą sprawował ksiądz proboszcz, homilię wygłosił ksiądz Biskup Artur Ważny.

Po zakończonej eucharystii w kościele odbyło się spotkanie księdza Biskupa z członkami Róż Żywego Różańca oraz Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej. W tym dniu ksiądz Biskup spotkał się również z Dziewczęcą Służbą Maryjną, Ministrantami, Młodzieżą, Duszpasterską Radą Parafialną, Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej oraz pracownikami kościelnymi.

KZ.