Bierzmowanie

Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni)
jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego
i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,
jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,
do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

Dnia 7 maja 2023 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30, ksiądz biskup Artur Ważny udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży z naszej parafii. Młodzi chrześcijanie stali się dojrzałymi i otrzymali „pieczęć Ducha Świętego”. Przed nimi niełatwe zadanie bycia świadkiem Jezusa, ponieważ „być naznaczonym pieczęcią Ducha Świętego – to znaczy nie bać się stawać po stronie Chrystusa, pozwalając, by prawda Ewangelii przeniknęła nasz sposób widzenia, myślenia i działania, kiedy pracujemy dla zwycięstwa cywilizacji miłości.” Jako wspólnota parafialna cieszymy się, że szesnastu młodych przyjęło sakrament umocnienia wiary. W naszych modlitwach pamiętajmy o młodzieży bierzmowanej, aby wzrastała w wierze i odważnie, wiernie, i wytrwale kroczyła drogą prowadzącą do Ojca.

Zdjęcia: Angelika Wojtaczka

KZ.