Dożynki Gminne 2023

Dożynki Gminne 2023

W niedzielę 13 sierpnia bieżącego roku w Bobowej odbyły się Dożynki Gminne. Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą mszą św., która została odprawiona na ołtarzu polowym w amfiteatrze w Bobowej. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii w Bobowej ks. Prałat Marian Chełmecki w koncelebrze ks. Bogusława Maciaszka proboszcza parafii w Wilczyskach. Po mszy świętej oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, który powitał wszystkich przybyłych do Bobowej na gminne święto plonów. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych z poszczególnych sołectw. Przygotowany przez sołectwo w Jankowej wieniec dożynkowy oraz chleb otrzymali Państwo Grażyna i Adam Urbanek, którzy znacznie przyczynili się do rozwoju i zmiany wizerunku naszej miejscowości. Również Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wraz z małżonką Lidią otrzymali od naszego sołectwa pachnący bochenek chleba w dowód uznania za troskę na rzecz naszej miejscowości.
KZ.